Brainwriting

Een van de methodes waarmee je een brainstorm kan beginnen (een ‘braindump’ kan doen), is brainwriting. Dit is een manier om de individuele ideeën boven tafel te krijgen, en een manier om in korte tijd veel op papier te krijgen. Vaak wordt hiervoor een brainwriting formulier gebruikt.

brainwriting

werkwijze

Het brainwriting formulier (1 per deelnemer) wordt aan de deelnemers gegeven die elk vier ideeën opschrijven in de verticale 1e kolom. Daarna geef je het formulier door en schrijft de volgende deelnemer een ander idee op of een verbetering van het eerste idee of een associatie die hij/zij krijgt naar aanleiding van het eerste idee. Dat doe je nog twee keer, zodat het vel vol is.

 

Dan krijgt de volgende (of de eerste) deelnemer het papier en kijk je of alles duidelijk is. Zijn de ideeën helder en kunnen ze verder gebruikt worden in het proces? Of moet er nog een toelichting worden geschreven of moet het idee zelfs worden herschreven zodat het voor iedereen duidelijk is.

waarom werkt het 

Brainwriting werkt goed omdat het iedereen persoonlijk aanspreekt (lege hokjes zijn vervelend, je wilt echt wel 4 ideeën opschrijven zodat het vel vol is), en omdat je je ideeën niet hardop uit hoeft te spreken, dat maakt dat de deelnemers zich minder kwetsbaar voelen. Tijdens de brainwriting vraag ik ook meestal om stilte, zodat iedereen zich goed kan focussen op de vraag en het bedenken van oplossingen.

alternatieve manieren van brainwriting

Voor het gebruik van het brainwriting formulier zijn er ook alternatieven:
– Je kunt ook een A4 /A3 met opgeplakte post-its gebruiken, zodat de ideeën later geclusterd kunnen worden;
– Je kunt niet alleen schrijven, maar bijvoorbeeld een tekening maken met een paar trefwoorden erbij;
– Als je meerdere flipovers of opgeplakte vellen gebruikt dan kan je mensen door de ruimte laten bewegen en bij elk ‘station’ ideeën laten noteren. Dat geeft beweging en geeft daardoor weer een andere dynamiek.