luisteren doe je….

Muziek heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld van alleen live luisteren, via de grammofoon tot spotify en youtube. Dat heeft zijn voordelen, omdat we nu altijd en overal over muziek beschikken, maar ook nadelen. Ik zie dat door de ontwikkeling in de laatste jaren, kinderen er al helemaal gewend zijn om naar muziek te luisteren terwijl ze de beelden bekijken op bijv. youtube. Daarmee krijgen ze niet alleen muziek mee, maar ook beelden. Dat zijn extra prikkels die soms net te veel kunnen zijn voor sommige leerlingen, maar in ieder geval afleiden van het échte luisteren.

écht luisteren
Daarom in deze blog een paar tips om op verschillende manier muziek te gebruiken in de klas, waarbij je focust op het luisteren en de beleving van de muziek:

1. Laat leerlingen op hun armen liggen, met hun hoofd op de tafel en ogen dicht en laat ze naar muziek luisteren. Wil je de emotie van de muziek of juist de tekst extra onder de aandacht brengen, dan is dit een goede methode om focus aan te brengen.

2. Blinddoek de leerlingen, terwijl ze zitten of liggen (hou als leerkracht wel zelf je ogen open om ongelukken/onrust te voorkomen), laat ze lekker gaan/zitten of liggen en speel dan de muziek af. Als je de leerlingen laat liggen, werkt dat vaak heel ontspannend, dus geef leerlingen de tijd om na het luisteren weer ‘terug’ te komen in het hier en nu, door in een rustige stem instructies te geven, als klas stil te blijven en ze op eigen tempo de blinddoek af te laten doen en (in het geval van liggen) weer te gaan zitten. [instructievoorbeeld in bijlage]

3. Heb je de ruimte, combineer het luisteren naar muziek dan eens met beweging. Vertel de kinderen dat ze mogen bewegen met hun lijf terwijl ze naar de muziek luisteren en die volgen. Zorg hierbij dat kinderen goed weten wat ‘hun ruimte’ is, door bijvoorbeeld yogamatjes te gebruiken en op sokken/blote voeten te bewegen. Vooral bewegen met de ogen dicht zorgt dat kinderen bij zichzelf kunnen komen en gaan bewegen vanuit hun eigen beleving van de muziek.

verwerken
Wil je dat de kinderen het lied nog meer gaan verwerken?

Geef ze dan bijvoorbeeld na afloop de tekst van het lied en vraag ze te onderstrepen wat ze belangrijkste/mooiste zin/woord vonden. Of geef ze een blanco papier en laat ze wat tekenen/schrijven over wat ze hebben gehoord en beleefd.