de creatieve klas- stel een vraag

Vragen stellen, als kind doen we het tientallen keren per dag. Vragen zijn voor kinderen bij uitstek de manier om dingen te leren. In deze werkvorm zet je actief het stellen van vragen in om het leren van kinderen te bevorderen.

vraagtekenVragen stellen is namelijk een heel krachtig creatief instrument. Leonardo da Vinci was bijvoorbeeld een meester in het stellen van open vragen en daardoor heeft hij heel wat nieuwe dingen ontdekt.

In de klas kan je het stellen van vragen gebruiken om leerlingen te stimuleren om een onderwerp te verkennen, of om voorkennis in kaart te brengen. Als je mindmappen op school hebt behandeld, is dat een mooie vorm om het in te verwerken, maar dat is geen noodzaak. Je kunt ook werken met een tabel of lijst met vragen.

werkvorm 1. Het verkennen van een onderwerp:

Je wilt in de klas een nieuw onderwerp gaan behandelen.

Stap 1: Vraag de kinderen om op te schrijven welke vragen ze hebben over het onderwerp. Hoe specifieker hoe beter. Misschien moet je in het begin wat helpen door ze te leren dat je wie, wat, waar, waarom en hoe vragen kunnen stellen, later is dat wellicht niet meer nodig.

 

Stap 2: Kies om de vragen klassikaal te inventariseren, of gebruik eerst kleine groepjes die de vragen gaan groeperen. Vragen die bij elkaar horen, leggen ze dan bij elkaar, zodat er een overzicht ontstaat. Je kunt ook één leerling vragen om zijn vragen en dan te vragen of anderen ook hetzelfde onderwerp hadden opgeschreven. Varianten op vragen schrijf je dan ook op.

Stap 3: maak een groot overzicht (bijv. met een mindmap) van de vragen van de klas. Als je de stof gaat behandelen, kan je steeds terugkomen op die vragen. Je kunt ook vragen toevoegen die slaan op de lesstof die je gaat behandelen.

werkvorm 2. Voorkennis in beeld brengen:

Stap 1: Maak zelf een basis voor een mindmap bij een bepaald onderwerp. (Klik hier voor een voorbeeld)

Stap 2: Geef de leerlingen het sjabloon en laat ze in kleine groepjes invullen wat ze al weten. Of laat ze op papier opschrijven wat ze al weten.

Stap 3: Door de voorkennis op het (digi)bord te delen, kan je per groepje laten aanvullen wat de kennis is. Je kunt dan (laten) uitleggen wat  ze hebben opgeschreven, fouten corrigeren en je plan voor de lesstof aanpassen.

Hoe gebruik jij vragen in je les? Laat een reactie achter onder dit blog.

10401411_296708497160515_2570209716641568197_nOver de auteur:

Loes Visscher is creatief trainer en facilitator bij Nuvoli. Met trainingen en interactieve workshops boort zij het aangeboren, maar vaak verwaarloosde talent tot creatief denken aan bij individuen en groepen. Met speciale liefde en aandacht voor het onderwijs, om door en met docenten creativiteit terug te brengen in het onderwijs en het natuurlijke creatieve talent van kinderen en jongvolwassenen te stimuleren.

Meer weten? Bel dan 06-29895989 of mail met Loes @ nuvoli.nl

 

 

 

 

 

 

creatieve dagstarter – de helft van elf

Om creativiteit te bevorderen moet je soms andere vragen stellen en soms andere antwoorden vraag. Dat is het doel van de oefening de helft van elf. Een werkvorm voor de bovenbouw PO en voor het VO.

meer = beter
Waar bij rekenen en wiskunde het draait om het enige juiste antwoord, draait het in deze oefening om het geven van zo veel mogelijk antwoorden. En alles kan, als je het maar kan uitleggen!

Schets dat dus ook aan het begin van de oefening.WillFerrellElf

werkwijze
1. Leg de klas uit dat dit een creatieve oefening is, waarbij er niet één antwoord juist is, maar waar jullie als klas op zoek gaan naar zo veel mogelijk antwoorden.

2. Schrijf de vraag “wat is de helft van 11?” op het bord. En laat de leerlingen een oplossing noemen. Als eerste komt dan 5,5 naar boven. Stimuleer ze dan om nog meer antwoorden te bedenken. Soms blijft het dan even stil, maar dat is niet erg.

3. Hulplijnen kunnen zijn: het op het bord schrijven van 11 in cijfers en vragen hoe je die door de helft kan doen (horizontaal, verticaal, diagonaal), hetzelfde met het woord, of met een afbeelding van een elf. Geef na een suggestie leerlingen de tijd om zelf met nieuwe ideeen te komen.

4. Laat ze een antwoord geven en het uitleggen (bijv. voor het bord). Hou in je achterhoofd dat alles kan en mag! Een helft hoeft dus niet persé 50% te zijn!

Hoeveel antwoorden heb jij gevonden met je klas?

————————-

10401411_296708497160515_2570209716641568197_nOver de auteur:
Loes Visscher is creatief trainer en facilitator bij Nuvoli. Met trainingen en interactieve workshops boort zij het aangeboren, maar vaak verwaarloosde talent tot creatief denken aan bij individuen en groepen. Met speciale liefde en aandacht voor het onderwijs, om door en met docenten creativiteit terug te brengen in het onderwijs en het natuurlijke creatieve talent van kinderen en jongvolwassenen te stimuleren.

Meer weten? Bel dan 06-29895989 of mail met Loes @ nuvoli.nl

creatieve vergaderstarter 8 – sleutels

Je sleutelbos is een heel persoonlijk item, bij sommige mensen zit er van alles aan. Vandaag ga je met elkaar in gesprek naar aanleiding van je sleutelbos.Laat in tweetallen je team aan elkaar vragen stellen, bijvoorbeeld:Dia3

  • Welke sleutel gebruik je het meest
  • Welke sleutel gebruik je het minst (en waarom)
  • Welke sleutel is je het meest dierbaar
  • Wat is de symboliek van je sleutelhanger
  • Wat is de functie van een bepaalde sleutel.

Geef de teamleden elk 3 tot 5 minuten de tijd om te vragen en keer daarna de rollen om. Vraag daarna of mensen wat willen delen met elkaar over wat ze (nieuw) over elkaar geleerd hebben.