Metaforen

“Ik wil van een rups een vlinder worden.” Als je dat zegt, snapt iedereen gevoelsmatig waar je het over hebt. Daarom vind ik het ook zo mooi om metaforen te gebruiken in coaching. Kies voor je huidige situatie een beeld (of woord, als dat je meer aanspreekt), en vervolgens ook één voor waar je heen wilt.
Als je vervolgens nagaat welke associaties je daarbij hebt en wat jou dat vertelt, kan je al een eerste stap zetten van A naar B. Of van rups naar vlinder…

rups