creatieve vergaderstarter 8 – sleutels

Je sleutelbos is een heel persoonlijk item, bij sommige mensen zit er van alles aan. Vandaag ga je met elkaar in gesprek naar aanleiding van je sleutelbos.Laat in tweetallen je team aan elkaar vragen stellen, bijvoorbeeld:Dia3

  • Welke sleutel gebruik je het meest
  • Welke sleutel gebruik je het minst (en waarom)
  • Welke sleutel is je het meest dierbaar
  • Wat is de symboliek van je sleutelhanger
  • Wat is de functie van een bepaalde sleutel.

Geef de teamleden elk 3 tot 5 minuten de tijd om te vragen en keer daarna de rollen om. Vraag daarna of mensen wat willen delen met elkaar over wat ze (nieuw) over elkaar geleerd hebben.

 

overzicht werkvormen

In mijn werk als creatief trainer en facilitator gebruik ik veel verschillende werkvormen en denktechnieken. Sommigen oeroud, anderen gloednieuw en door mijzelf ontwikkeld.

De verschillende oefeningen, technieken en werkvormen staan hieronder opgesomd, zodat iedereen ze kan gebruiken. Heeft u advies nodig over welke werkvorm voor uw doel het meest geschikt is, neem dan contact met mij op.

(1) Oefeningen voor creatief denken

(2) Creatieve werkvormen voor in de klas

(3) Creatieve werkvormen voor brainstorms

(4) Tips en werkvormen om beter te vergaderen 

(5) vergroten van innovatiekracht

creatieve vergaderstarter 7 – welk dier ben jij?

Wil je een vergadering eens anders beginnen? Leg dan dierenkaarten op tafel en laat iedereen een dier uitkiezen dat past bij zijn karakter of bij zijn humeur. (of laat de teamleden elkaar een dier geven met (positieve) motivatie). Dat geeft vast stof tot nadenken en napraten!

pinguin

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de auteur:

Loes Visscher is creatief trainer en facilitator bij Nuvoli. Met trainingen en interactieve workshops boort zij het aangeboren, maar vaak verwaarloosde talent tot creatief denken aan bij individuen en groepen. Ook biedt ze een frisse wind voor teams door doelmatige werkvergaderingen te organiseren waarbij creativiteit en samenwerking de ruimte krijgen.

haal meer uit de groep!

In groepen heb je stille Willy’s en luidrregisseursstoeluchtige types. En die laten samenwerken is best een kunst. Of het nu om een klas of een (werk)team gaat, verschillende types kunnen ervoor zorgen dat samenwerking niet zo vlot verloopt, omdat de één de ander overschreeuwt.

Zo woonde ik een tijdje de vergaderingen bij van een team, waarin een senior medewerker continue de anderen overklaste, en de junior bijna niet aan het woord kwam. Pas toen we een keer werkten met post-its en naast elkaar gingen staan, werd de inbreng van de teamleden evenwichtig en zag je het begrip voor elkaars standpunten groeien.

Een aantal van de werkvormen die ik in dat overleg met hen gebruikte, zijn eenvoudig toe te passen in de klas of in je team om de samenwerking tussen deze oh zo verschillende types te geleiden:

individuele werkvorm vóór collectief proces
– Kies voor een stukje rust, door bijvoorbeeld bij besluitvorming (werk) of een meningenopdracht (klas) elke deelnemer eerst zijn eigen mening op papier/post-it te laten schrijven (IN STILTE), voordat de uitwisseling begint.

ga naast elkaar staan en licht individueel toe
– Ga dan liefst staan (!) en gebruik per groepje een bord/flipover (of desnoods tafel) om mee te werken. Laat in de groepjes eerst iedereen zijn briefje opplakken en daarna zijn mening toelichten, voordat je de discussie start. Regel daarbij: maximaal één persoon tegelijk aan het woord.
– De volgorde waarin deelnemers hun mening geven kan je in plaats van ‘met de klok mee’ of ‘tegen de klok in’ ook doen door deelnemers zelf te laten kiezen wie ze het woord willen geven na hen.

groepeer de uitkomsten gezamenlijk
– Laat na het toelichten  de groep de briefjes/meningen groeperen om te laten zien waar overeenkomsten en verschillen zitten. Het voordeel van briefjes is dat je meningen of ideeën niet kan wegstoppen, omdat ze zichtbaar zijn.

Wordt er slecht geluisterd of krijgen mensen niet de ruimte?
– Als er slecht geluisterd wordt, pas dan de ‘Indian talking stick’ methode toe, waarbij degene die de stok vasthoudt als enige spreekt en de stok pas doorgeeft als hij zich begrepen voelt.

Regels hierbij zijn: (verkregen via deze link)

  • Diegene die de Talking Stick vasthoudt, is de enige die spreekt. Hij mag de stick vasthouden zolang hij wil.
  • Diegene die geen Talking Stick vasthoudt,  zwijgt en luistert aandachtig en met empathie. Hij mag wel een vraag stellen om te kijken of hij het wel goed begrijpt.
  • Zodra de spreker zijn mening, stelling heeft uitgesproken, kiest hij iemand uit de groep die zijn mening in zijn eigen woorden herhaalt tot tevredenheid van de voorgaande spreker. Enkel op deze manier kan de spreker zich ‘begrepen’ voelen.
  • Zodra de spreker zich begrepen voelt, geeft hij de stok door.
  • De volgende spreker mag niet in herhaling vallen. De vorige stelling, mening mag dus niet herhaald worden.

Ervaring

Mijn ervaring is dat deze werkvormen een stuk ruimte geven voor de stille Willy’s en rust geven aan de overheersende deelnemers, en dat iedereen op deze manier beter tot zijn recht komt.

Heb jij ervaring opgedaan met de werkvormen, geef dan hieronder je mening weer in een reactie!

Over de auteur:

10401411_296708497160515_2570209716641568197_nLoes Visscher is creatief trainer en facilitator bij Nuvoli. Met trainingen en interactieve workshops boort zij het aangeboren, maar vaak verwaarloosde talent tot creatief denken aan bij individuen en groepen. Met speciale liefde en aandacht voor het onderwijs, om door en met docenten creativiteit terug te brengen in het onderwijs en het natuurlijke creatieve talent van kinderen en jongvolwassenen te stimuleren.

Meer weten? Bel dan 06-29895989 of mail met Loes @ nuvoli.nl

 

creatieve vergaderstarter 6 – welke bloem ben jij?

Natuur is voor de meeste mensen een grote inspiratiebron en de ultieme plek om op te laden. Als we op ons werk zijn is de natuur meestal beperkt tot een verdorde kantoorplant in de hoek of een bos bloemen bij de receptie.

Bij deze vergaderstarter maak je gebruik van de kracht van de natuur om je team beter te leren kennen. Koop (of pluk zelf) hiervoor een groot boeket met veel verschillende bloemen (minimaal zoveel als er mensen in je team zitten, liefst meer) en zet deze op de vergadertafel op een prominente plek.

Begin de vergadering door aan elk teamlid te vragen een bloem uit het boeket te kiezen die het beste bij hen past. Vraag ze dan om toe te lichten welke bloem ze kiezen en waarom. Doorvragen mag, commentaar geven niet. Waarschijnlijk krijg je dan de mooiste verhalen. Een andere variant is om de anderen te vragen wie ze met welke bloem associëren, waarbij je focust op positieve eigenschappen.

Na de vergadering kan je de bos laten staan, of geef iedereen zijn of haar bloem mee.

boeket

 

 

Vergaderstarter 5 – koekje van eigen deeg

Wat is er lastiger in een team dan écht luisteren naar elkaar. Hierbij een werkvorm die vandaag ontstond tijdens de lunch. Met dank aan Eefke Meijerink van de Creatieve Coöperatie.

één op één
Als je een tweegesprek hebt en je wilt dat de ander goed naar je luistert. Zorg dan dat de ander wat aan het eten is, en dat hij/zij tijdens het eten niets zegt, maar alleen non-verbaal kan reageren. Als je klaar bent met je verhaal, wacht je tot de ander zijn eten op heeft en ga je zelf eten, waardoor de ander tijd heeft om te reageren.

luisteren in een team

Ook in een team kan je dit doen, door degene die het woord heeft géén koekje te geven en de rest wel (of een chocotoff of mars of wat anders, als het wat langer duurt). Gedurende het eten van het koekje is iedereen stil en luistert, en daarna mag iedereen pas reageren. Zo nodig pas je meerdere koekjesrondes toe.

Een simpel idee wellicht, maar het werkt wel!

koekje van eigen deeg

creatieve vergaderstarter 4 – zonder stoelen

no chairs

Wil je je vergadering eens anders starten? Haal dan alle stoelen uit de vergaderruimte voor de start van de vergadering. Je hebt dan de kans om eens staand te vergaderen, wat zorgt voor een snellere vergadering, maar ook gewoon kijken wat er gebeurt kan veel informatie opleveren over je team.

watskeburt?

Observeer bij binnenkomst wat er gebeurt. Gaan de deelnemers op zoek naar stoelen, alleen of samen of accepteren ze de situatie en gaan ze gewoon op de tafels of de grond zitten? Kijk wie de leiding neemt, en hoe uiteindelijk de beslissing tot stand komt. Als afsluiting kan je een rondje doen om te vragen hoe de deelnemers het beleefd hebben.
no chairs

 

 

 

 

 

creatieve vergaderstarter 3 – begin bij het eind

Ken je die vergaderingen, die best goed lijken te verlopen, totdat je bij de rondvraag komt? Dan komt er nog van alles naar boven dat eigenlijk al eerder besproken had moeten worden of gewoon op de agenda had moeten staan.

Begin met de rondvraag

Begin daarom je vergadering eens met het laatste punt op de agenda: ja, inderdaad, de rondvraag. Dat zorgt ervoor dat iedereen de relevante onderwerpen aan het begin inbrengt en dat de zaken worden besproken wanneer het nodig is, namelijk bij het desbetreffende agendapunt. En hou je dan ook strikt aan de agenda. Dus niet stiekem een rondvraag aan het begin en één aan het einde doen!!

Ik hoor graag wat je ervaring is met beginnen bij het eind. Laat je hieronder een reactie achter?cartoon_geenvragen

kruip in de huid van – teamoefening

Soms zijn de individuen in teams zo verschillend, dat ze niet inzien waarom een ander dingen anders ziet en anders over dingen denken. Door middel van een eenvoudige oefening kun je mensen laten ervaren wat een andere rol doet met hoe je dingen ziet en wat je ziet.

kruip in de huid van
Iedereen krijgt een rol (zie de download Rollen voor Kruip in de huid van), die hij/zij voor zichzelf houdt en NIET met anderen deelt, en een Inspectieformulier. De deelnemers gaan individueel een ruimte inspecteren, bijvoorbeeld de ruimte waarin je vergadert, vanuit de rol die ze vervullen en vullen daarmee ook het formulier in. Reken hiervoor ongeveer 5 à 10 minuten.
Daarna worden de formulieren naast elkaar gelegd en gekeken wat de rollen hebben gezien en opgemerkt in de ruimte. Vaak zijn dat hele andere dingen. Attendeer de groep hierop, als ze dit niet zelf opmerken. Laat de groep reflecteren over wat dit betekent voor de samenwerking. Hoe zouden ze hier mee om kunnen gaan en welke afspraken willen ze hierover maken met elkaar?

Tenslotte kan je de deelnemers laten raden wat de rollen van de anderen waren, om zo een vrolijk einde te brengen aan deze oefening.

inspector gadget

 

creatieve vergaderstarter 2 – intern weerbericht

Wat is jouw intern weerbericht?

Om een vergadering te starten met een korte inventarisatie van de gemoedstoestanden van het team kan je de metafoor van het persoonlijke (interne) weerbericht gebruiken. Doe een rondje waarbij elk teamlid vertelt wat het weerbericht is van hem of haar voor die dag.

Een buiige dag, stralende zon, halfbewolkt met opklaringen later in de middag of juist dichte mist geven een goede indicatie voor hoe iemand in zijn vel zit, zonder dat het bedreigend wordt. Zo kun je op een laagdrempelige en leuke manier aandacht besteden aan een wellicht gevoelig onderwerp.

Probeer het eens uit en deel je ervaring hieronder!
weerbericht