Eigenlijk…

Eigenlijk… het is een woord dat ik vaak hoor als ik docent en coach. Voor taalkundigen is het een signaalwoord voor precisering. Voor mij een woord dat signaleert dat er iets in de onderstroom speelt. Dat je iets wilt, maar nog niet doet. Of ergens een conflict bij ervaart.

“Eigenlijk wil ik elke dag muziek maken, maar….” De vraag is dan om stil te staan bij wat je eigenlijk wilt. Welk verlangen daarbij hoort en of je daar – op welke manier dan ook- gehoor aan kunt geven. Erbij stilstaan is vaak al stap 1.

Als jij de zin hierboven zou invullen, wat zou er dan staan?

#coaching #taal #signaalwoord #kunst #artbyloes #precisering #eigenlijk #voornemens #wensen #stilstaan #ikstaevenstil #coachvraag #coachvragen #creatievecoachvraag

Kunstwerk: face your fears (2017)