De ingrediënten van creativiteit

Recept voor creativiteit:

  • 50 gr talent
  • 350 gr attitude
  • 150 gr technieken

Sommigen vinden dat ze te weinig talent in huis hebben om creativiteit maken, maar er is voldoende van aanwezig in ieder. De juiste attitude is echter veel belangrijker en door de juiste technieken kan je het een en ander prima samenvoegen tot het beste eindresultaat.

Zonder dollen… naar mijn mening zijn talent, attitude en technieken de basiselementen van creativiteit. Wil je je creatief denken verbeteren dan heb je alle drie nodig.

talent

Naar mijn mening is talent al in een ieder aanwezig. Vraag een kleuterklas wie er creatief is en je krijgt een 100% score, vraag het een puberklas en de score zakt onder de 50% en vraag het een groep volwassenen en de score zakt ver onder de 20%. Talent voor creativiteit is iets waar je mee geboren wordt, maar blijkbaar leren we het af. Buiten de lijntjes kleuren wordt steeds moeilijker naar mate je ouder wordt. Onze eigen ideeën over goed en fout, over wat wel en niet creatief is, zitten ons daarbij in de weg. Creativiteit is niet Picasso, Spielberg of Yo-Yo Ma. Creativiteit is dingen anders zien, en daardoor nieuwe dingen creëren.

 ‘Elk kind is een kunstenaar. De opgave is hoe het kunstenaar kan blijven wanneer het opgroeit’ (Pablo Ruiz Picasso)

attitude

Soms is creatief zijn alleen een kwestie van de juiste attitude. Door jezelf toe te staan om alles te denken en te roepen, zonder beperkingen (klassieke eerste fase van brainstormen), komen er veel ideeën en door het sneeuwbaleffect worden meer ideeën uiteindelijk ook betere ideeën.

technieken

Het laatste element voor creatief denken zijn de technieken die je ervoor kunt gebruiken. Omdat we veel op de automatische piloot doen, worden problemen en vragen meestal ook op dezelfde manier opgelost. Dat leidt zeker niet altijd tot de beste resultaten. Door een andere techniek te gebruiken, krijg je nieuwe impulsen en ga je in een andere richting en op een andere manier denken. Zo krijg je nieuwe oplossingen. Door steeds andere technieken in te zetten, train je jezelf bovendien om creatiever te worden, omdat die technieken je eigen denkproces verrijken.

‘If all you have is a hammer, everything looks like a nail’ (Abraham Maslow, The Psychology of Science)