Het ballonnenrondje

Methodes om creatieve spelregels te laten ervaren.

In de reeks methodes om creatieve spelregels te laten ervaren, beschrijf ik hier de methode ‘het ballonnenrondje’ waarmee je een groep van 4-12 personen kan later ervaren hoe leuk creatief denken is, en wat de basisbeginselen van creatief denken zijn (accepteren en voortborduren). Deze spelvorm is kort en krachtig en is tevens een leuk begin van een brainstorm of andere workshop.

BallonnenrondjeĀ 

Groepsgrootte: max 12
Facilitator ervaring: enige tot zeer veel ervaring

Fun factor: *** (van 3)
Stick factor: *** (van 3)

Instructie

 • Zet iedereen in een kring (max. 8 man).
 • Iedereen krijgt een ballon en een stift
 • Begin met de ballonnen op te blazen (elkaar laten helpen, waar nodig)
 • Geef de opdracht om ogen te tekenen
 • Dan wordt de ballon doorgegeven naar links (of rechts)
 • Geef dan de opdracht om een neus/oren/mond of bek, aanvullende zaken te tekenen, telkens met het doorgeven van de ballon tussen de stappen. (Als facilitator kan je evt. wat afwijkends (bijv. varkensneus) inbrengen om te kijken wat de groep daarmee doet)

Evaluatie

 • Hoeveel diversiteit zit er in de groep?
 • Wat doe je met een (afwijkend) idee van ander? Meeliften of negeren?
 • Wat merkte je toen je de input van anderen zag? Waren de originele dingen anders om aan mee te werken?
 • Durf je af te wijken?
 • Wat waren de aannames van de groep? Moet je een mens tekenen?

Terugverwijzen naar basisregels

 • Alles kan en mag
 • Stel je oordeel even uit