Anders kijken (5): details

Vandaag alweer de laatste van 5 oefeningen om anders te leren kijken. Waar we gisteren inzoomden met gebruik van een frame, gaan we vandaag kijken naar de details. Kies weer een (of beide) van onderstaande oefeningen om deze vaardigheid te oefenen.

1. Fruit in het oog

grappige-sinaasappel-met-ogen-14140991Pak een stuk fruit van de fruitschaal en bekijk het:
– leg het eerst aan de andere kant van de ruimte waar je bent (minimaal op 2,5 m afstand) – doe dit minimaal 30 seconden
– leg het daarna op een meter afstand van je bekijk het nogmaals maar nu minimaal 1 minuut
– neem het daarna in je hand en bekijk het dan nogmaals terwijl je het steeds ronddraait. Doe dit minimaal 2 minuten lang.
Zie je nu dingen die je eerder niet waren opgevallen? Optioneel kan je nu ook je gevoel en reuk inschakelen om het stuk fruit te verkennen.

2. Favoriete kleding

Haal uit de kast je favoriete kledingstuk en bekijk het in details. Kijk naar de stof, de rits of knopen, de voering, de labels, etc. Merk op wat je nog niet eerder hebt gezien en maak eventueel foto’s van wat je opvalt. Ook hier kan je je andere zintuigen gebruiken om het kledingstuk verder te verkennen.

Ook hier merk je, dat, als je focust, je veel meer en andere dingen ziet en opmerkt. Zelfs voorwerpen die we goed denken te kennen, vallen nog nader te ontdekken. Je hoeft er alleen maar in te duiken.

feedback

Wat vond jij van de oefeningen van deze week en wat heb je er van meegekregen?
Laat hieronder een reactie achter om te laten weten wat je er van vond.

 

 

Creatieve tip nr. 3: Focus je zicht

Creativiteit is voor mij anders zien en anders denken. Vandaag wil ik stilstaan bij zien. Omdat we elke dag veel prikkels krijgen, selecteert ons brein uit wat wij wel en niet zien. Door te focussen kan je je brein stimuleren om anders en meer te kijken en daaruit inspiratie te halen. Hoe dat werkt merk je als je de volgende oefening doet

Focus Op Zintuigen 1 (wav)

Je hebt je brein nu op scherp gezet om andere dingen te gaan zien. Veel plezier nog vandaag!
Wil je je ervaringen delen of heb je foto’s gemaakt van je zoektocht. Deel deze dan hieronder.

ampelmann-groen

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————

_MG_5178 copykleinLoes Visscher is creatief trainer en facilitator in haar eigen bedrijf Nuvoli. Het motto van Nuvoli is  beter (samen)werken door creativiteit. Met trainingen en interactieve workshops boort zij het aangeboren, maak vaak verwaarloosde talent tot creatief denken aan bij individuen en groepen. Ze biedt een frisse wind voor teams of projecten door doelmatige werkvergaderingen te organiseren waarbij iedereen deelneemt en veel energie ontstaat.

 

 

Tussen individueel en plenair

In veel vergaderingen wordt alleen maar een plenair gesprek gevoerd. Het gevolg is dat mensen op elkaar moeten wachten, soms hun punt vergeten en vaak alleen dezelfde mensen aan het woord zijn, omdat ze verbaal het sterkste zijn. Dat is geen ideale situatie.

Om het meeste uit je team en vergadering te halen is het slim om bepaalde onderwerpen niet alleen plenair te bespreken, maar juist te kijken naar de inbreng van ieder individu. Maar hoe doe je dat?

Neem als voorbeeld een kick-off bespreking van een project waarin wordt gesproken wat er in het project bereikt moet worden en hoe het team dit wil gaan doen (taakverdeling en planning).
In plaats van het starten van de bespreking met een discussie van het wat (of -wat nog vaker gebeurt- deze discussie over te slaan), kan je heel goed kiezen om iedereen op post-its wat trefwoorden te laten noteren, die voor diegene de kern zijn van wat er in het project moet gebeuren. Door dit individueel en in stilte te doen, krijgt iedereen ruimte om zijn ideeën vorm te geven.

individueel plenair

Daarna kan de groep rond een white-board met daarop het woord ‘project’ of bijv. de projectnaam gaan staan en één voor één de deelnemers hun briefjes ophangen. Ze lichten deze kort toe en vragen ter verduidelijking (NIET ter discussie) kunnen worden gesteld. Als er briefjes op elkaar lijken worden ze geclusterd opgehangen, zodat duidelijk wordt waar het zwaartepunt ligt en waar de verschillen. Is iedereen aan de beurt geweest, dan kunnen er nog aanvullende briefjes worden opgehangen en kan de discussie starten over wat wél en wat niet in de scope van het project valt. Door dit fysiek duidelijk te maken op het whiteboard ontstaat een duidelijk visueel plaatje van de projectomschrijving, wat door een foto zo in het verslag kan.

Dit proces duurt afhankelijk van het aantal deelnemers ongeveer een half uur. Maar ik heb vaak genoeg gezien dat het een cruciaal onderdeel is om elkaar’s visie te leren zien, en om goed afgebakend aan het project te beginnen, zodat de verwachtingen in het team uitgelijnd zijn.
Had je dit plenair gedaan, dan komt er veel minder uit en komt niet iedereen aan bod. Kies daarom eens bewust voor het inzetten van een individuele werkvorm, zodat iedereen aan bod komt!

————————————————————————————————

_MG_5178 copykleinLoes Visscher is creatief trainer en facilitator bij Nuvoli  beter (samen)werken door creativiteit. Met trainingen en interactieve workshops boort zij het aangeboren, maar vaak verwaarloosde talent tot creatief denken aan bij individuen en groepen. Ze biedt een frisse wind voor teams of projecten door doelmatige werkvergaderingen te organiseren waarbij iedereen deelneemt en veel energie ontstaat.

Een kwestie van definitie

praten we over hetzelfde?

Onbegrip ontstaat vaak omdat we aannemen dat we het over hetzelfde hebben, maar dat eigenlijk niet zo is. In de loop der jaren heb ik voelsprieten ontwikkeld voor conversaties waarin mensen ogenschijnlijk over hetzelfde praten, maar waarin voelbaar is, dat dit niet zo is. Mijn rol als facilitator is om deze tegenstrijdigheid boven tafel te krijgen.

20130408_154801

aannames zorgen voor miscommunicatie: definieer dus

Als ik een project of bijeenkomst voorbereid vraag ik me meestal vooraf al af of er sprake is van containerbegrippen of definities waarover aannames kunnen bestaan binnen de groep. Het antwoord is vaak ja. Vaak als een probleem al langer speelt of een team al langer samenwerkt, worden veel aannames gedaan, maar zeker  ook in de beginfase van een team of project heeft deze opdracht zin.

Als je miscommunicatie over deze begrippen wilt voorkomen en een stap verder wilt komen met een groep is het goed om stil te staan bij de definitie van elke deelnemer van het centrale begrip of doel. Dat centrale begrip of kan van alles zijn, bijv. ‘project management’, maar ook ‘winning team’ of ‘beeldbank’. Het is van groot belang om te kijken naar wat iedereen onder het begrip verstaat om zo tot een gezamenlijk beeld te komen. Ik gebruik daarvoor de volgende werkvorm:

– Alle deelnemers schrijven individueel, in stilte, gedurende 5 minuten op wat het centrale begrip voor hun betekent. Dit doen ze in trefwoorden en met liefst 1 woord/begrip per briefje (post-it of pinwandkaart).

– Na 5 minuten komt de groep samen rondom een flap waarop het centrale begrip staat. Eén voor één vertellen de deelnemers hoe zij het begrip definiëren  De anderen luisteren, en stellen eventueel vragen ter verduidelijking. Soms wordt een briefje herschreven als dat voor de groep nodig is om het duidelijker te maken.
Gedurende het proces worden de briefjes geclusterd  zodat duidelijk wordt hoeveel overlap er is, en ook welke aspecten er buiten de grote gemene deler vallen.

– Indien nodig kan de groep een afbakening maken. Bijv. als je samen werkt aan een beeldbank, dan is het goed te benoemen wat er wel en niet binnen de scope van het project valt.
– Soms is de inventarisatie een proces op zich en al brengt al genoeg verheldering voor de groep, een korte nabespreking over wat er gezien en gevoeld is tijdens het proces, is dan wellicht op zijn plaats.

Ondanks dat deze stap in eerste instantie tijd kost, is mijn ervaring dat het stilstaan bij de definitie in de eerste fase, later veel tijd en onbegrip spaart. Het is dus een kwestie van definiëren.

Uit de crisis via teamwerk

Ik herlas net het artikel van Richard Branson op sprout.nl “Uit de crisis via teamwerk”. Hij stelt hierin dat het investeren in je team een must is. Ik ben het helemaal met hem eens. In de praktijk zie ik vaak dat teams niet het onderste uit de kan halen, niet omdat ze het niet willen, maar vooral omdat de vorm niet toestaat dat iedereen optimaal deelneemt. Vergaderingen focussen vaak op verbale eigenschappen en niet iedereen is scherp van de tongriem gesneden, de wachttijd zorgt dat mensen dingen niet meer inbrengen of deelnemers voelen zich niet comfortabel om een minderheidsstandpunt in te nemen.

kiezen voor andere vormen van samenwerken – kiezen voor resultaat

Richard Branson verhaalt over een bank die innovatief en gedurfd met zijn eigen personeel omgaat om uit de crisis te komen, wat getuigt van goed leiderschap. Kiezen voor andere manieren van samenwerken is niet makkelijk, maar het geeft absoluut resultaat, dat blijkt wel uit het artikel van Richard Branson. En dat resultaat is wat er nodig is om uit de crisis te komen, en ook daarna.

faciliteren van teamwerk – meer resultaat door betere samenwerking en meer creativiteit 

Als facilitator ben ik gespecialiseerd in het beter laten samenwerken van teams en het inzetten van creativiteit om de doelen van het team en de onderneming te bereiken. Dat doe ik door onder andere te werken op andere manieren, workshops met niet alleen plenaire discussies, maar waar ook individuele inbreng wordt gevraagd en met visuele methodes het maximale uit de deelnemers wordt gehaald. Wil je hierover meer weten, neem dan gerust contact op.

cartoon_ik-werk-jullie-werken-toch-samenwerken_300

Visuele vergaderen: diversiteit leidt tot beter resultaat

Visueel vergaderen

Gisteren heb ik weer eens zelf ervaren hoe visueel werken ‘werkt’. We hebben met een groep de CATWOE techniek (1) toegepast om te komen tot een stappenplan.

 

visueel faciliteren

 

 

 

 

 

 

werkwijze

Waar je in een gewone vergadering alleen verbaal bezig bent, en maar 1 persoon tegelijk aan het woord is, wordt bij dit soort visuele werkvormen anders gewerkt.

  • Iedereen wordt aan het werk gezet met een aantal aanknopingspunten als startpunt.
  • De deelnemers noteren hun ideeën en ingevingen individueel.
  • De collectieve uitwisseling van ideeën gebeurt op een afgestemd formaat (bijvoorbeeld een tijdslijn).

Deze werkwijze brengt mensen met elkaar in gesprek en er ontstaat als vanzelf discussie als er twee verschillende visies zichtbaar zijn, of er komt vraag om uitleg bij een bepaalde post-it of briefje.

Ook worden de ‘gaten’ in bijvoorbeeld de tijdslijn zichtbaar en die worden daardoor ook bespreekbaar.

diversiteit

Het is goed om te zien hoe je zo veel meer gebruik kunt maken van de diversiteit in de groep. Iedereen tapt uit zijn eigen kennis en ervaring, maar brengt het zichtbaar naast elkaar. Het is daardoor onmogelijk dat er 1 persoon de boventoon voert, omdat je geschreven post-its niet kan wegmoffelen. Dat is voor veel mensen ook waarom het zo fijn in om zo te werken.

Dat is niet nieuw voor mij, omdat ik graag mensen visueel laat werken, maar het was leuk dat ik dat gisteren zelf weer even heb ervaren, en dat deel ik graag met jullie.

P.S. 1. Voor de CATWOE techniek – zie http://creatingminds.org/tools/catwoe
P.S. 2. De afbeelding komt van http://www.visueel-faciliteren.nl/